Service 1

Jak a kam zaplatit

Obecné informace:

  • v hotovosti na pokladně exekutorského úřadu. Pokladní hodiny:
    Po - Čt: 8 - 16 | Pá: 8 - 14
  • bankovním převodem na č. účtu: 2110122833/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • složenkou typu "A" nebo "C"

Varibilní symbol platby: v případě bankovního převodu a při platbě složenkou je nezbytné uvést správný variabilní symbol, kterým je spisová značka exekuce bez lomítka (např. spisová značka 191 EX 745/10 - variabilní symbol je tedy 74510).Service 2

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro osobní návštěvu:

Úterý 9:00 – 12:00

Čtvrtek 12:00 – 16:00

Pokladní hodiny:

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 16:00

Pátek 08:00 - 14:00

Telefonický kontakt v těchto hodinách:

Pondělí - pátek 8:30 - 16:00

 
Service 3

Seznam převzatých spisů

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš byl dnem 28.4.2014 dekretem ministryně spravedlnosti ze dne 25.4.2014 č.j. MSP-225/2014-OJ-SO/4 jmenován soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Praha – západ v obvodu Okresního soudu Praha – západ (po Mgr. Jozefu Višváderovi, kterému zanikl výkon tohoto úřadu dnem 7.10.2013).

Podle § 15 odst. 5 exekučního řádu, exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost. Účastníky exekučního řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora.

Seznam spisů