Dražba Opakovaná dražba - Pozemky v obci Brumovice (okres Břeclav)

Opakovaná dražba - Pozemky v obci Brumovice (okres Břeclav)

85000,- Kč 170000,- Kč
  • Spisová značka 191 EX D 3/20
  • Okres Břeclav
  • Obec Brumovice
  • Výsledná cena 170.000,- Kč
  • Nejnižší podání 85.000,- Kč
  • Datum dražby 12. 1. 2021 10:00
  • Místo dražby Exekutorský úřad Praha–západ (Liborova 405/14, Praha 6 – Břevnov)

Pozemky parc. č. 1065/1, 1065/2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako vinice. Pozemky parc. č. 1166/65, 1166/66, 1179/8, 1179/9 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Na veškerých pozemcích se nachází vinná réva, přibližné stáří dle sdělení vlastníka cca 20-50 let. Celková výměra pozemků činí 5.018 m2, pozemky jsou využívány k zemědělské činnosti. Pozemek parc .č. 1430 o výměře 9.204 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Pozemek plní funkci lesa. Na pozemku se nachází převážně dub zimní, minoritně pak akát a habr, stáří 87 let. Asi před dvěma lety byl pozemek částečně vytěžen bez vědomí vlastníka, čímž byla způsobena značná škoda. Vytěžená plocha činí asi 2/3 pozemku – nezaneseno v LHO. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce, vinice asi 250 - 600 m, lesní pozemek pak asi 1,7 km západně od zastavěné části obce Brumovice. Využití pozemků odpovídá územnímu plánu.