Dražba OPAKOVAT 09/2020 - Pozemky v obci Daskabát (okres Olomouc)

OPAKOVAT 09/2020 - Pozemky v obci Daskabát (okres Olomouc)

686667,- Kč 1030000,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 4602/15
  • Okres Olomouc
  • Obec Daskabát

Předmětné pozemky se nachází vně zastavěného území obce. V územním plánu se pozemky p.č.1037, 1041, 1045, 1046, 1058 nachází v druhu plochy zeleně, ostatní pozemky v druhu zemědělské plochy. Jsou přístupné přes pozemky jiných vlastníků.