Dražba Pozemky v obci Vinaře (okres Kutná Hora) - podíly

Pozemky v obci Vinaře (okres Kutná Hora) - podíly

13223,- Kč 19835,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 1933/18
  • Okres Kutná Hora
  • Obec Vinaře
  • Výsledná cena 19.835,- Kč
  • Nejnižší podání 13.223,- Kč
  • Datum dražby 21. 1. 2021 10:00
  • Místo dražby Exekutorský úřad Praha–západ (Liborova 405/14, Praha 6 – Břevnov)

Pozemky se nachází vně souvisle zastavěného území obce. Pozemky p.č.302/7, p.č.302/20, p.č.302/26 se nachází severovýchodně od obce. Jsou součástí trvalého travního porostu, ze tří stran obklopeného lesním porostem. V územním plánu jsou vedené v území NZ plochy zemědělské. Pozemek p.č.305/12 je součástí lesního porostu severně od obce. V územním plánu je vedený v území NL plochy lesní. Pozemky p.č.794/14 a p.č.794/19 jsou součástí zemědělsky obdělávaného celku jihozápadně od souvisle zastavěného území obce. V územním plánu jsou vedené v území NL.