Dražba OPAKOVAT 09/21 - Pozemek - Město Černošín (okres Tachov)

OPAKOVAT 09/21 - Pozemek - Město Černošín (okres Tachov)

65200,- Kč 97800,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 4186/17
  • Okres Tachov
  • Obec Černošín

Předmětný pozemek p.č.1991/1 se nachází cca 300m západně od místní části města Černošín Ostrovce. Ostrovce jsou obec nacházející se cca 3,5 km jižně od města Černošín. Pozemek je přístupný místní panelovou komunikací mezi zemědělsky obdělávanými pozemky, vedoucí do katastru místní části Lažany. Pozemek se nachází po levé straně komunikace. Je protáhlého trojúhelníkového půdorysu. Tvoří neužívanou a neošetřovanou mez s náletovými porosty mezi komunikací a hranicí zemědělsky obdělávaného celku. Z větší části se jedná o terénní zlom mezi zemědělskou půdou a komunikací. Podél SZ hranice prochází vzdušné vedení vysokého napětí. Pozemek je v územním plánu vedený v druhu OS/Z-B1 plocha bydlení na severozápadním okraji sídla podél komunikace na Lažany. Tvoří SV hranici plochy bydlení venkovského typu obdélníkového půdorysu podél komunikace. Hranice pozemku nebyly v terénu nalezeny.