Dražba OPAKOVANÁ DRAŽBA - Motorové vozidlo Hyundai Lantra - nepojízdné

OPAKOVANÁ DRAŽBA - Motorové vozidlo Hyundai Lantra - nepojízdné

1000,- Kč 3000,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 1886/21

Předmětem dražby je tato sepsaná movitá věc ve vlastnictví povinného: Motorové vozidlo HYUNDAI LANTRA 1.5 KMHJW21KP; reg. zn. 3SI 4307 VIN: KMHJW21KPWU103719 Vozidlo nepojízdné k dispozici kopie VTP č. UJ 474076 1x klíč k vozidlu Rozhodná cena byla stanovena ve smyslu ust. § 328 OSŘ soudním exekutorem částkou: 3.000,- Kč. Výše nejnižšího podání činí jednu třetinu rozhodné ceny, tj. 1.000,- Kč.