Dražba DRAŽBA ODROČENA !!! - Pozemek v obci Dobřichov (okres Kolín)

DRAŽBA ODROČENA !!! - Pozemek v obci Dobřichov (okres Kolín)

17333,- Kč 26000,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 11639/16
  • Okres Kolín
  • Obec Dobřichov

Předmětný pozemek p.č.213/12, vedený v druhu orná půda, o výměře 4366 m2, rovinný, protáhlého půdorysu, je situován na severním okraji katastru Dobřichov, severovýchodně od města Pečky. Je součástí zemědělsky obdělávaného celku. Je přístupný přes další pozemky v celku, dále podél Vavřineckého potoka k silnici Pečky Poděbrady. Hranice nejsou v terénu vyznačené. Pozemek je evidován v LPIS, část označení DPB 8701/8 (690-1040), část označení DPB 8701/9 (690-1040), část označení DPB 8701/7 (690-1040).