Dražba OPAKOVANÁ DRAŽBA - 02/2023 - Dobrovolná dražba - pozemky v Obci Lhenice (okres Prachatice)

OPAKOVANÁ DRAŽBA - 02/2023 - Dobrovolná dražba - pozemky v Obci Lhenice (okres Prachatice)

40800,- Kč 61200,- Kč
  • Spisová značka 191 EX D 2/22
  • Okres Prachatice
  • Obec Lhenice

Jedná se o pozemek p.č. 1125 evidovaný v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha / neplodná půda o výměře 1255 m2. Pozemek je umístěn v severní části katastrálního území a přiléhá ke komunikaci. Je protáhlého obdélníkového tvaru, je mírně svažitý a není oplocen. Dle platného ÚP obce je umístěn v plochách zemědělských. Dále se jedná o pozemek p.č. 1158 evidovaný v Katastru nemovitostí jako trvalý travní porost o výměře 1360 m2. Pozemek je umístěn v severní části katastrálního území a je přístupný z nezpevněné komunikace. Pozemek je mírně svažitý.