Dražba Opakovaná dražba - Pozemky v obci Rakvice ( okres Břeclav ) - 2. kolo

Opakovaná dražba - Pozemky v obci Rakvice ( okres Břeclav ) - 2. kolo

11000,- Kč 22000,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 1554/18
  • Okres Břeclav
  • Obec Rakvice
  • Výsledná cena 22.000,- Kč
  • Nejnižší podání 11.000,- Kč
  • Datum dražby 28. 5. 2019 10:00
  • Místo dražby Exekutorský úřad Praha–západ (Liborova 405/14, Praha 6 – Břevnov)

Pozemek p.č.3784/63 je v katastru nemovitostí vedený v druhu vinice. Je protáhlého tvaru, pravděpodobně s jednou řadou hlav, přístupný nezpevněnou polní cestou ve vinici. Odhadnuté stáří je min.10 let, cca 2-3 hlavy na 1m. Odrůda nezjištěna. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská - vinice. Pozemek p.č.4351 je v katastru nemovitostí vedený v druhu orná půda. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská - orná půda. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace. Hranice p