Dražba Pozemky v obci Rakvice ( okres Břeclav ) - DUBEN 2019

Pozemky v obci Rakvice ( okres Břeclav ) - DUBEN 2019

14667,- Kč 22000,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 1554/18

Pozemek p.č.3784/63 je v katastru nemovitostí vedený v druhu vinice. Je protáhlého tvaru, pravděpodobně s jednou řadou hlav, přístupný nezpevněnou polní cestou ve vinici. Odhadnuté stáří je min.10 let, cca 2-3 hlavy na 1m. Odrůda nezjištěna. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská - vinice. Pozemek p.č.4351 je v katastru nemovitostí vedený v druhu orná půda. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská - orná půda. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace. Hranice p