Dražba Opakovaná dražba - Pozemky Záběhlice ( Hlavní město Praha) - LISTOPAD 2019

Opakovaná dražba - Pozemky Záběhlice ( Hlavní město Praha) - LISTOPAD 2019

43938,- Kč 87876,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 1420/17
  • Okres Praha
  • Obec Praha 10

Oceňované pozemky se nacházejí v severozápadní zastavěné městské části Praha-Záběhlice. Jedná se o sousedící rovinné pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 4 820 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Nacházejí se okolo zděných domů. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy, komunikace a travnaté plochy s okrasnými porosty. V době oceňování byly pozemky využívané a udržované. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se