O nás

Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš byl dnem 28.4.2014 dekretem ministryně spravedlnosti ze dne 25.4.2014 č.j. MSP-225/2014-OJ-SO/4 jmenován soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Praha – západ v obvodu Okresního soudu Praha – západ (po Mgr. Jozefu Višvaderovi, kterému zanikl výkon tohoto úřadu dnem 7.10.2013).
Exekutorský úřad vyvíjí svou činnost stanovenou zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Hlavní činností úřadu je nucený výkon exekučních titulů. Realizujeme všechny způsoby provedení exekuce.

Exekutorský úřad Praha západ - Mgr. Jan Beneš