Jak a kam zaplatit

Obecné informace:

  • v hotovosti na pokladně exekutorského úřadu. Pokladní hodiny: Po-Čt: 8-16 hod, Pá: 8-14
  • bankovním převodem na č. účtu: 2110122833/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • složenkou typu "A" nebo "C"

Varibilní symbol platby: v případě bankovního převodu a při platbě složenkou je nezbytné uvést správný variabilní symbol, kterým je spisová značka exekuce bez lomítka (např. spisová značka 191 EX 745/10 - variabilní symbol je tedy 74510).

Bez uvedení správného variabilního symbolu nebude možné Vaši platbu identifikovat.